Vakuumfilter

  • Vacuum filter

    Vakuumfilter

    Vakuumfilter samlar upp föroreningar (främst damm) som dras från atmosfären för att förhindra systemkontaminering och används mellan sugkoppen och vakuumgeneratorn (eller vakuumventilen). Ljuddämpare ska installeras i avgasporten på vakuumgeneratorn, sugporten (eller avgasporten) på vakuumventilen och avgasporten på vakuumpumpen.