Port Clean Air System

  • Lubricator

    Smörjare

    Tryckreduceringsventil är en ventil som automatiskt håller utloppstrycket stabilt genom att justera inloppstrycket till önskat utloppstryck och förlita sig på själva mediet. 
    Ur fluidmekanikens synvinkel är tryckreduceringsventilen ett lokalt motstånd som kan ändra gaselementet, det vill säga genom att ändra strypningsområdet, så att flödeshastigheten och den flytande kinetiska energin förändras, vilket orsakar olika tryckförlust, så att uppnå syftet med dekompression. Förlita dig sedan på kontroll och reglering av systemet, så att ventilen efter tryckfluktuationer och fjäderkraftbalans, så att ventilen efter trycket i ett visst felområde för att bibehålla en konstant.