Mini-cylinder

  • Miniature oscillating cylinder YCRJ

    Miniatyr oscillerande cylinder YCRJ

    Svängcylindern är ett pneumatiskt manöverdon som ANVÄNDER tryckluft för att driva utgångsaxeln för att göra fram- och återgående rörelse inom ett visst vinkelområde. Används för ventilöppning och -stängning och robotarmsrörelse etc.