Direktstyrd 5-vägs sol. Ventil

  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Direktstyrd 5-vägs sol. Ventil YVS

    Spåra utvecklingen, hittills, både hemma och utomlands kan i princip delas in i tre kategorier (dvs. rakspel, steg för steg barnledande typ), och från en skivstruktur och material av skillnaden mellan de olika och är i princip uppdelad i sex grenar i liten klass (membranstruktur, steg för steg för att flytta tung bit av membranstrukturen, strukturen, föregångaren i rak rörlig kolvstruktur, steg för steg kolvstruktur, föregångaren till rörlig kolvstruktur).